FAQ

Zodra 80% van de woningen van Paviljoen G is verkocht kunnen de leveringen aan de kopers worden opgestart en kan de start van de bouw worden ingepland. Naar verwachting start de bouw in het tweede kwartaal van 2021. Uiteraard met de nodige voorbehouden (verkoopscore, verkrijgen vergunningen etc).


De beoogde aannemer is de Bonth van Hulten uit Nieuwkuijk, onderdeel van Volker Wessels.


De bouwtijd is ca 1,5 jaar. Daarover kan meer verteld worden bij start van de bouwfase.


Ja de prijs van de woning is op basis van vrij op naam. Let op; de koper gaat een koopovereenkomst aan voor de grond + huidige opstal met BOEi en een aannemingsovereenkomst voor de restauratie / herbestemming met de aannemer Bonth van Hulten.


Ja de woningen worden uitgegeven als appartementsrechten. De bijdrage volgt.


Ja en het onderhoud hiervan zal worden verzorgd door de VVE.


Ja, de woning wordt met Woningborg-garantie gebouwd.


Ja sanitair en tegelwerk (leverancier wordt later bekend gemaakt). De keuken is niet in de verkoopprijs opgenomen. Wel zal er door een keukenleverancier (wordt later bekend gemaakt) een interessante aanbieding gemaakt. Maar het staat de kopers vrij elders een keuken te kopen, die dan na oplevering geplaatst kan worden.


De woning wordt duurzaam verwarmd door middel van een aansluiting op stadsverwarming, waarbij restwarmte wordt gebruikt om de woning te verwarmen. De afgifte in de woning vindt plaats door middel van radiatoren.


De begane grondvloer is ca 3,5 meter hoog, de eerste verdieping ca 2,3 m en de zolder (tot de nok) ca 4 meter. Op de verkooptekeningen zal dit duidelijk worden aangegeven.


Nee. Omdat het gebouw een beoogde gemeentelijk monument is, zijn aanpassingen (zoals een dakkapel of zonnepanelen) in basis niet toegestaan. De VVE zal er tevens zorg voor dragen dat de uniforme uitstraling van het gebouw in stand blijft en daarmee ook de waarde van de individuele woningen. Voor zonwering loopt het onderzoek om hiervoor wel goedkeuring te verkrijgen in een vooraf vastgestelde uniforme uitvoering.


De aanpassing van de indeling van de woning is in basis niet mogelijk, omdat de woningen in hun huidige ontwerp voldoen aan alle eisen op het gebied van geluid, brandwerendheid, constructie en bouwfysica. Beperkte wijzigingen zijn wellicht mogelijk, maar dat moet in het koperskeuzeproces met de aannemer worden afgestemd.


  • In het Poortgebouw (aan de Groene Hilledijk) komt het Zuider Gymnasium; het eerste zelfstandige gymnasium op Rotterdam zuid. In de vleugel hiervan komen bovendien nog wat kantoren of mogelijk nog een aantal soortgelijke woningen als in de lage vleugel van de Paviljoens.
  • In het Carregebouw (hoge gebouw naast de Paviljoens) komen appartementen.

Op dit moment is het vrij parkeren in de buurt. Houd de actuele situatie in de gaten op www.rotterdam.nl/wonen-leven/parkeren/. De gemeente onderzoekt betaald parkeren om vreemd parkeren te voorkomen.


Ja is mogelijk; de voorwaarden hiervoor zullen in de koperskeuzelijst worden aangegeven.


Eén van de eisen bij de herbestemming van dit monumentale gebouw was dat het zicht op dit mooie paviljoen niet mag worden weggenomen door allerlei bouwwerken en schuttingen in de tuin. Daarom zijn bergingen in de tuin niet mogelijk en zijn de erfafscheidingen (aan de hofzijde) in een groene haag uitgevoerd.
De woningen kennen al veel bergruimte en daarnaast zijn er in de hoek van het paviljoen (achter woning G09/G10/G11) 9 bergingen beschikbaar en een collectieve fietsenstalling (ca 2 fietsen per woning). Bovendien zullen in het openbaar gebied ook opstelplekken voor fietsen gemaakt worden.


Bij de verkoopstukken zal een tekening zitten die dit precies aangeeft. Het uitgangspunt is dat de prive-stoep aan de buitenzijde van de woningen (nieuwbouwzijde) en de terrassen aan de binnenzijde (binnenhof) al door ons worden aangelegd in een uniforme en bij het openbaar gebied passende uitvoering. Bovendien zullen ook de groene hagen al worden aangelegd.